Inspiratiedagen

Leer van gisteren, droom van morgen, leef vandaag

NOVO-inspiratiesessie 3 april 2018

Titel: Grip op verandering. Creëer beweging in en tussen teams!

Voor iedereen die geïnteresseerd en gefascineerd is door hoe veranderingen aan te pakken, organiseren wij een inspiratiemiddag.

Wat?              NOVO inspiratiesessie: Grip op verandering!
Wanneer?      Dinsdag 3 april 2018 – 15.00-20.00 uur
Voor wie?      Iedereen die betrokken is bij veranderingen
Plaats?          De Roskam, Plein 25 te Houten
Kosten?         €125,- voor 2 personen. NB. kom vooral samen met een collega!
Aanmelden?  Dat kan tot 15 maart bij Roos Hagdorn

Voor wie?
Voor iedereen die geïnspireerd wil worden en de persoonlijke effectiviteit wil vergroten ten aanzien van het begeleiden van veranderingen.
Voor iedereen die actief betrokken is bij veranderingen in organisaties.
Voor novisten die de opleiding tot NOVO-procesbegeleider hebben afgerond, die hun kennis willen opfrissen en in gesprek willen met gelijkgestemden.
Voor personen die kennis willen maken met de werkwijze van NOVO bij veranderingen en willen weten hoe de NOVO-opleiding eruit ziet.

Opbrengst?
Veranderingen, hoe klein ook, gaan gepaard met afscheid van oude routines en kennismaken en oefenen met nieuwe. En dat gaat niet vanzelf! In deze inspiratiesessie staan we stil bij hoe je (meer) eigenaarschap creëert bij mensen in verandering waardoor beweging vanzelf op gang komt. Dat doen we op interactieve
en praktische wijze. Daarnaast is er in de sessie volop ruimte voor inspirerende gesprekken met collega-veranderaars. U verlaat de bijeenkomst met ideeën en handvatten voor de lopende of aankomende komende veranderingen in uw eigen organisatie.

Werkwijze?
We laten u kennis maken met een aanpak waarin wij geloven: het organiseren van de dialoog, het aanbieden van nieuwe perspectieven en daaraan gezamenlijk en individueel betekenis geven. Samen creëren! Hoe geef je stem aan de minderheid, ontleend aan de principes van Deep Democracy. Op een actieve wijze aan de slag, met mogelijkheden tot inbreng van uw eigen casuïstiek. Wij hopen en verwachten dat ook de gehanteerde werkwijze u zal inspireren, dat het handvatten geeft aan het ‘HOE’.

Meer informatie bij Erica ter Wee, tel. 06 13199898, ericaterwee@linqueconsult.nl