Inspiratiedagen

Leer van gisteren, droom van morgen, leef vandaag

NOVO-inspiratiesessie 18 maart 2019

  • ‘Heerlijk om met de geleverde input zelf met elkaar aan de slag te gaan, in plaats van een middag en avond te luisteren en naar een PowerPoint te kijken’
  • ‘Ik ga met meer energie naar huis dan waarmee ik kwam’
  • ‘Ik heb ècht nieuwe ideeën opgedaan die ik kan gaan toepassen’

Bovenstaande reacties zijn afkomstig van deelnemers aan de NOVO-inspiratiesessie ‘Veranderen in samenspraak’ in maart 2019. Zij gingen samen met 24 anderen aan de slag met hun eigen verandercasuïstiek aan de slag gingen.
Na een korte plenaire inleiding leidde een ‘kennisreis’ de deelnemers in groepen langs actuele veranderkundige thema’s (zie kader) voor een nadere verdieping. In gesprek met de ‘medereizigers’ maakte men de verbinding met de eigen casus, werden ervaringen uitgewisseld en werd gezamenlijk geleerd.

‘Bestemmingen van de kennisreis’

Bestemming 1: het speelveld
Hoe ziet het speelveld van de verandering eruit? Hoe kan de complexiteit worden geduid? In welke mate zijn de uitkomsten bij het begin van het verandertraject voorspelbaar?

Bestemming 2: spelers en hun belangen
Bij veranderingen zijn meerdere spelers betrokken die elkaar (proberen te) beïnvloeden. Daarom is het nodig te beseffen welke spelers er rondom en binnen je organisatie meespelen, welke belangen, kwaliteiten en machtsmiddelen ze hebben en welke positie ze innemen.

Bestemming 3: wat werkt bij ons … niet
Gevoel voor cultuur en gekozen aanpak. Hoe kun je de percepties van de gewenste toekomst te verhelderen? En hoe pak je dat aan zodat het gaat werken in deze organisatie en deze groep mensen? Wat kunnen we leren van eerdere veranderingen?

Bestemming 4: strategie = hoe
Wat is het ‘spelidee’? Hebben we behalve een veranderdoel ook een weloverwogen en uitgewerkte veranderaanpak? Welke strategie past bij welk probleem en wat betekent dat voor de verschillende betrokkenen?

Bestemming 5: verhalen vertellen en gemeenschappelijk taal
Spelers in verandering gebruiken taal om de (noodzaak van de) verandering te verwoorden en de toekomst te verbeelden. Communicatie krijgt meer diepte als het twee kanten opgaat: spelers gaan dan met elkaar in gesprek om problemen en ambities verder te verkennen en te verduidelijken. Hoe worden in jouw organisatie de veranderverhalen gemaakt?

De inhoudelijke thema’s zijn ontleend aan ‘Veranderen als samenspel’ van Jaap Boonstra, ‘Veranderen 3.0’ van Wendy Nieuwland en Maaike Nooitgedagt en ‘Deep Democracy, de wijsheid van de minderheid’ van Jitske Kramer.

Na de maaltijd kwamen de inzichten die tijdens de kennisreis waren opgedaan bijeen en kon ieder naar huis, verrijkt met nieuwe inzichten en plannen voor de voortgang in hun eigen verandervraagstukken.

Wil je ook met de bovenstaande bestemmingen aan de slag, neem dan contact op met Ellis van Dam, tel. 06-13672491.