Inspiratiedagen

Leer van gisteren, droom van morgen, leef vandaag

NOVO-inspiratiesessie 18 maart 2019

Verandering in samenspraak? Creëer beweging!

Samen aan de slag met veranderen van en in een organisatie: hoe doe je dat? Waar wakker je ‘vuurtjes’ aan? Hoe kun je werken vanuit ambitie en verlangen?

Met andere woorden, tijdens deze middag krijg je handvatten om vooral samen aan de slag te gaan in de school, met je team of je organisatie! Reserveer 18 maart 2019 in je agenda en kom naar de inspiratiesessie georganiseerd door kerndocenten van de opleiding tot NOVO-procesbegeleider.

Werktitel     Verandering in samenspraak? Creëer beweging!
Wat?             Inspiratiesessie
Wanneer?     Maandag 18 maart 2019 – 15.00-20.00 uur
Waar?           De Roskam, Plein 25 te Houten
Kosten?        €125 voor 2 personen, dus neem je collega mee
Aanmelden? Dat kan bij Roos Hagdorn

Voor wie?
Voor iedereen die geïnspireerd wil worden en de persoonlijke effectiviteit wil vergroten ten aanzien van het begeleiden van veranderingen.
Voor iedereen die actief betrokken is bij veranderingen in organisaties.
Voor novisten die de opleiding tot NOVO-procesbegeleider hebben afgerond, die hun kennis willen opfrissen en in gesprek willen met gelijkgestemden.
Voor personen die kennis willen maken met de werkwijze van NOVO bij veranderingen en willen weten hoe de NOVO-opleiding eruit ziet.

Opbrengst?
Veranderingen, hoe klein ook, gaan gepaard met afscheid van oude routines en kennismaken en oefenen met nieuwe. En dat gaat niet vanzelf! In deze inspiratiesessie staan we stil bij hoe je (meer) eigenaarschap creëert bij mensen in verandering waardoor beweging vanzelf op gang komt. Dat doen we op interactieve
en praktische wijze. Daarnaast is er in de sessie volop ruimte voor inspirerende gesprekken met collega-veranderaars. U verlaat de bijeenkomst met ideeën en handvatten voor de lopende of aankomende komende veranderingen in uw eigen organisatie.

Werkwijze?
We laten u kennis maken met een aanpak waarin wij geloven: het organiseren van de dialoog, het aanbieden van nieuwe perspectieven en daaraan gezamenlijk en individueel betekenis geven. Samen creëren! Hoe geef je stem aan de minderheid, ontleend aan de principes van Deep Democracy. Op een actieve wijze aan de slag, met mogelijkheden tot inbreng van uw eigen casuïstiek. Wij hopen en verwachten dat ook de gehanteerde werkwijze u zal inspireren, dat het handvatten geeft aan het ‘HOE’.

Meer informatie volgt de komende weken op de website.
Je kunt ook contact opnemen met Rob Jasperse
tel. 06-10679607, robjasperse@linqueconsult.nl