Bewogen bewegen - Ik kan een organisatie succesvoller in beweging brengen als er ruimte is om stil te staan

Tel: 030 63 72 880 Mobiel: 06 229 000 82

Dorien Sluijter

Ik ben directeur van LinQue Consult en werk, samen met mijn team, in onderwijs- en non profit organisaties als  interimmanager, organisatie-, loopbaan- en personeelsadviseur. Daarnaast ben ik kerndocent van de Post HBO NOVO-opleiding voor procesbegeleiders en leidinggevenden. Ik heb ervaring opgedaan als leidinggevende en als procesbegeleider van veranderingen in de rol van coach, trainer, sparringpartner of adviseur. Ik zet daarbij mijn expertise in van onder andere: veranderkunde, de lerende organisatie, HRM, systeemdenken, conflicthantering, het onderwijs en mijn eigen ervaring in het aansturen van professionals.

Ik vind het bijzonder en eervol om als betrokken buitenstaander, en toch met een zekere afstand, samen met het leidinggevend team noodzakelijke verbeterprocessen op gang te brengen in de school. En op deze wijze te bewerkstelligen dat de resultaten en de processen in het onderwijsproces duurzaam verbeteren en mensen met meer plezier hun werk doen. Het is voor mij de kunst om enerzijds ondersteunend te zijn en anderzijds ervoor te zorgen dat het stuur in handen blijft van de leidinggevende van de organisatie. Samen stilstaan, analyseren, een plan maken (samen met betrokkenen in de organisatie) en dit plan systematisch tot uitvoer helpen brengen, daar geniet ik van. Het is voor mij belangrijk dat veranderingen tot op het niveau van de klas en de docent zichtbaar en voelbaar worden.