Leren om te zijn

Mobiel: 06 25 05 19 45

Ella Kwakkestein

Na 20 jaar actief te zijn geweest in het onderwijs op allerlei vlakken mag ik sinds 2009, als consultant, trainer en coach, scholen en andere instellingen begeleiden in trajecten van groei en verandering.

Groeien en veranderen gaat niet vanzelf. Het is mijn overtuiging dat iedereen wil groeien en wil leren maar van nature zoeken wij mensen toch vaak de veilige zone op van het bekende. Want als het werkt, waarom dan veranderen?

In mijn werk als procesbegeleider heb ik ontdekt hoe belangrijk het is dat mensen hun verlangens naar groei en verbetering kenbaar maken en met elkaar delen zodat in gezamenlijkheid gezocht kan worden naar wat hen verbindt. Een gezamenlijk perspectief. Dat helpt. En heldere doelen.

Mijn onderwijservaring helpt me om me te verplaatsen in mijn klanten. Door goed te luisteren en theorie te verbinden met de praktijk blijf ik dicht bij de klant. Ik kom een school niet binnen met een oplossing. Ik luister en kijk naar wat er speelt. Ondersteun om doelstellingen te verwoorden en de verhelderen. Ga op zoek naar de kracht van de school, naar wat er al wel is, en werk vanuit daar.  Ik faciliteer het gesprek dat gevoerd moet worden, ik creëer omstandigheden waarin geleerd kan worden, ondersteun bij het maken van een haalbaar plan met haalbare stappen. En als de situatie daarom vraagt dan passen we de plannen aan. Desnoods in het moment. Want dat is wat het werken aan verandering vraagt.  Blijven kijken, activeren,  afstemmen, bijsturen. Keuzes durven maken en weer loslaten.  Ik ‘zet aan’ en laat weer los. Mijzelf overbodig maken is in dit werk het ultieme doel zodat de verandering die tot stand komt duurzaam is en niet verdwijnt als ik verdwijn.

Als kerndocent bij de NOVO-opleiding breng ik graag de liefde voor het vak van procesbegeleider op je over. Ik draag graag bij aan jouw leerproces als begeleider van verandering. Vanuit jouw kracht, passend bij jouw specifieke situatie.