Benadruk wat goed gaat en beweeg!

Mobiel: 06 131 998 98

Erica ter Wee

Leren doe je als je het wilt! Of het nu gaat om het leren van een organisatie, een team of een individu, telkens ervaar ik: willen is de start van kunnen. Werken vanuit deze gedachte vergt van mij telkens weer een goede afstemming met de opdrachtgever, een directeur van een locatie, een team in ontwikkeling, de deelnemers aan een training… De betrokkenen bepalen zelf het tastbare resultaat van leren. Mijn rol bestaat uit het verhelderen van doelstellingen, het creëren van omstandigheden waar door leren en ontwikkelen werkelijk kan plaatsvinden en natuurlijk loslaten. Leren en veranderen doen de betrokkenen zelf.

In mijn werk ben ik geïnspireerd door ideeën van de lerende organisatie, een positieve aanpak zoals bij oplossingsgericht werken, waarderend organiseren en didactisch coachen. Dat betekent dat leren nooit los staat van de omgeving. Ik ga uit van het goede wat er al is: het startpunt is van leren. Als consultant, coach en trainer zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om samen met de betrokkenen situaties te creëren waarin het geleerde echt de in praktijk kan worden gebracht. Ik stimuleer het experiment aan te gaan, ervaringen te delen en volgende kleine ontwikkelstappen te plannen.

Uitgaande van dat wat er is, betekent in mijn werk dat alles maatwerk is! Natuurlijk maak ik samen met een klant een plan voor een training of een verandertraject. Echter, als de omstandigheden zo zijn dat de eerste ideeën niet aansluiten bij de behoeftes van individuen of een team, ben ik bereid en in staat om stante pede samen met de doelgroep na te denken over een andere invulling. Na afloop krijg ik met regelmaat het compliment dat ik in staat ben aan te sluiten bij de behoefte van het moment en dat daardoor het leren niet stokte maar voortging.