Actueel

Een nieuwe naam, een nieuwe website en een nieuw jasje!

SAVE THE DATES!!!

Komend voorjaar zijn er drie NOVO-activiteiten.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

3 april 2018 15.00 – 20.00 uur (locatie: De Roskam te Houten)
Inspiratiesessie: Grip op verandering. Creëer beweging in en tussen teams.
Voor iedereen met belangstelling voor het trekken van veranderingen in organisaties.

11 april 2018 19.00 uur
Voorlichtingsbijeenkomst over de NOVO-opleiding bij de Katholieke Pabo te Zwolle.
Voor belangstellenden voor de opleiding tot NOVO-procesbegeleider.

1 juni 2018 Proeverij: feestelijke markt waar de opleiding tot NOVO-procesbegeleider zich presenteert.
Tijd en plaats worden later bekend gemaakt.
Voor schoolleiders PO en anderen.