NOVO-opleiding maatwerk

Een echt veranderingsproces kent alleen een begin

Samen als collega’s leren en ontwikkelen in de NOVO-opleiding en tegelijkertijd werken aan het veranderen van de eigen organisatie kan ook. In samenspraak met uw organisatie stellen wij een programma op MAAT samen waarin deelnemers werken aan de competenties en, desgewenst, aan specifieke doelen voor de organisatie.

‘Leidinggevenden van verschillende locaties van een onderwijsorganisatie van vakschool tot aan atheneum gaan samen aan de slag in de NOVO-opleiding. Samen staan we voor beter onderwijs. Door samen op te trekken, kennen we elkaar beter en spreken we dezelfde taal.’

Bij een stichting met een netwerk van scholen voor primaire onderwijs trekken directeuren en netwerkcoördinatoren in de NOVO-opleiding samen op. Ieder voor zich werkt aan het ontwikkelen van de organisatie.

In deze voorbeelden hebben we in overleg met de organisatie gezocht naar de beste frequentie van de seminars en de supervisie. Daarbij is er ook tussentijds overleg over de gang van zaken in de organisatie en de NOVO-opleiding.