Vier pijlers

Als je loslaat, heb je twee handen vrij

De NOVO-opleiding is inhoudelijk gebaseerd op vier pijlers.

  1. De eerste pijler betreft het idee dat veranderen mensenwerk is en zich niet van A tot Z laat plannen. Hierbij laten wij ons inspireren door het Institutional Development Program (IDP), ontwikkelt door Per Dalin en door gedachtegoed van o.a. Jaap Boonstra en Arend Ardon. Deze concepten helpen om grip te krijgen op de verschillende stadia in een organisatieontwikkelingsproces. Bij elk stadium hoort een specifiek repertoire van rollen en interventies gericht op de dynamiek en fricties die kunnen ontstaan. Binnen het NOVO-gedachtegoed komen kwaliteitszorg en evaluatie tijdens elke stadium aan de orde. Tijdens het eerste seminar wordt een inleidend overzicht van het gehele proces gegeven. Daarna komen tijdens de volgende seminars de verschillende stadia aan de orde.
  2. De tweede pijler van de opleiding wordt gevormd door de kenmerken van de lerende organisatie, zoals Peter Senge die heeft beschreven in zijn boek ‘De vijfde discipline’. Het ‘systeemdenken’, als vijfde en verbindende discipline en de daarvoor ontwikkelde methoden en instrumenten komen tijdens de opleiding uitgebreid aan de orde. Ook de andere vier genoemde disciplines: persoonlijk meesterschap, gemeenschappelijke visieontwikkeling, mentale modellen en teamleren vormen tijdens de opleiding kernbegrippen.
  3. De derde pijler betreft de inzichten van Edgar Schein om meer zicht te krijgen op de vaardigheden en attitude van een procesconsultant.
  4. De vierde pijler wordt gevormd door planmatig en resultaatgericht werken. In de NOVO-opleiding wordt procesbegeleiding hiermee gecombineerd om zo een duurzame verandering te realiseren.