Nieuws

Veranderen en durven doen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden!

  • De docenten van de NOVO-opleiding 2019-2020 krijgen een hele mooie beoordeling: 8,9 en 9,3!!!!
  • De deelnemers waarderen de opleiding in zijn algemeenheid met een 8,4.
  • Deelnemers 2018-2019 waarderen de NOVO-opleiding met een 8,6. Met het volgen van de opleiding tot NOVO-procesbegeleider bent u als schoolleider PO in één keer klaar voor een herregistratieperiode! Lees meer.
  • In november 2019 hebben wij aan 10 deelnemers een NOVO-diploma kunnen uitreiken. De groep bestond uit schoolleiders VSO, PO en VO, een LOB-coördinator, consultants, innovatoren.
  • Deelnemers 2018-2019 waarderen de NOVO-opleiding met een 8,6 !
  • In het schooljaar 2019-2020 starten we met twee groepen de opleidingen: in het najaar en in het voorjaar.
  • Op 18 maart 2019 was er een bijeenkomst waar je in levende lijve kennis kon maken met de aanpak van de opleiding tot NOVO-procesbegeleider.
  • In 2018-2019 is er één groep gestart met de opleiding tot NOVO-procesbegeleider. Daaraan nemen externe adviseurs, schooldirecteuren, teamleiders en docenten met een speciale taak deel.
  • In het najaar van 2017 hebben twee groepen de opleiding tot NOVO-procesbegeleider doorlopen. Aan 13 deelnemers hebben wij een diploma mogen uitreiken.
  • In oktober 2016 hebben wij aan 13 deelnemers het diploma NOVO-procesbegeleider mogen uitreiken. Deze schoolleiders, bovenschoolse directeur, IB-ers, stafmedewerker en teamleider MBO kunnen vol vertrouwen aan de slag met de veranderingen binnen hun organisatie.