Nieuws

Een nieuwe naam, een nieuwe website, een nieuw jasje!

  • SAVE THE DATE: op 18 maart is er een bijeenkomst waar je in levende lijve kennis kan maken met de aanpak van de opleiding tot NOVO-procesbegeleider. Informatie
  • In het najaar van 2017 hebben twee groepen de opleiding tot NOVO-procesbegeleider doorlopen. Aan 13 deelnemers hebben wij een diploma mogen uitreiken.
  • In oktober 2016 hebben wij aan 13 deelnemers het diploma NOVO-procesbegeleider mogen uitreiken. Deze schoolleiders, bovenschoolse directeur, IB-ers, stafmedewerker en teamleider MBO kunnen vol vertrouwen aan de slag met de veranderingen binnen hun organisatie.