Disclaimer

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Deze website (linqueconsult.nl) wordt beheerd door LinQue Consult B.V. LinQue Consult B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s die door externe links beschikbaar zijn.

LinQue Consult B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LinQue Consult B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

LinQue Consult B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt LinQue Consult B.V. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft

  • defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website,
  • de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld,
  • het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan LinQue Consult BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden,
  • het verlies van gegevens,
  • downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

LinQue Consult B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

©2007 LinQue Consult B.V.