Schoolleidersregister PO

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

Met het volgen van de opleiding tot NOVO-procesbegeleider bent u als schoolleider PO in één keer klaar voor een herregistratieperiode!

De opleiding tot NOVO-procesbegeleider is erkend in het kader van de herregistratie van schoolleiders PO en wel voor:

  • het thema ‘Leidinggeven aan verandering’
  • het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’
  • het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ van het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’
  • het deelthema ‘Omgaan met het bestuur’ van het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’

Bovendien heeft u de mogelijkheid een wildcard in te zetten als u de opleiding tot NOVO-procesbegeleider met goed gevolg heeft afgerond. Met de thema’s ‘Leidinggeven aan verandering’ en ‘Persoonlijk Leiderschap’ en de wildcard heeft u daarmee voldaan aan de eisen voor herregistratie.

schoolleidersregister PO