Schoolleidersregister PO

Je kunt geen bestemming bereiken zonder de kust te verlaten

Op 28 juni 2016 is de opleiding tot NOVO-procesbegeleider erkend in het kader van de herregistratie van schoolleiders PO en wel voor:

  • het thema ‘Leidinggeven aan verandering’,
  • het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’,
  • het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ van het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’,
  • het deelthema ‘Omgaan met het bestuur’ van het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’.

De opleiding tot NOVO-procesbegeleider volgen betekent in het kader van herregistratie twee, drie of vier vliegen tegelijk slaan!

Deelnemers die hun diploma hebben behaald na 28 juni 2016 kunnen deze gebruiken voor de herregistratie als schoolleider PO.

schoolleidersregister PO