Ervaringen deelnemers

Wat vinden de deelnemers?

“De nadruk in de opleiding ligt op “proces” omdat de manier waarop in de interactie tussen personen en groepen dingen worden gedaan even belangrijk is als wat er wordt gedaan. Via het hoe, oftewel het “proces” wordt duidelijker overgebracht wat wij werkelijk bedoelen dan via de inhoud van wat wij zeggen.”

 “Ik heb de NOVO-opleiding als heel waardevol ervaren. Naast allerlei modellen en concepten heb ik vooral geleerd wat mijn drijfveren en kwaliteiten zijn en hoe ik die in kan zetten ten behoeve van een verandering bij de ander of bij anderen.”

 “Ook na zoveel jaar merk ik dat het gedachtegoed van de NOVO mij helpt om aan te sluiten bij de vraag van de klant, te balanceren tussen sturen en ondersteunen en het eigenaarschap te laten daar waar het moet liggen. Ik weet waar ik voor sta en leer nog steeds.”