Ervaringen deelnemers

Wat vinden de deelnemers?

‘Inzicht en overzicht in veranderprocessen.’

‘Verrijking als mens en professional.’

‘De ander in het centrum van verandering te zetten.’

‘Rust in mijn rol als procesbegeleider.’

‘Ervaren wie ik ben en wat ik kan.’

‘De nadruk in de opleiding ligt op proces omdat de manier waarop veranderingen wordt ingezet net zo belangrijk is als wat er wordt veranderd. Via het hoe, oftewel het proces, wordt duidelijker overgebracht wat wij werkelijk bedoelen dan via de inhoud van wat wij zeggen.’

‘Ik heb de NOVO-opleiding als heel waardevol ervaren. Naast allerlei modellen en concepten heb ik vooral geleerd wat mijn drijfveren en kwaliteiten zijn en hoe ik die in kan zetten ten behoeve van een verandering bij de ander of bij anderen.’

‘Ook na zoveel jaar merk ik dat het gedachtegoed van de NOVO mij helpt om aan te sluiten bij de vraag van de klant, te balanceren tussen sturen en ondersteunen en het eigenaarschap te laten daar waar het moet liggen. Ik weet waar ik voor sta en leer nog steeds.’