Privacy statement

LinQue Consult is een bedrijf waar 'ontwikkeling' centraal staat. Wij staan lerend in ons werk en in het leven. Wij gaan er van uit dat mensen van nature willen leren.

De Stichting NOVO opleidingen is onderdeel van LinQue Consult.

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier uw gegevens aan ons verstrekt dan gebruiken wij deze om met u in contact te treden. Tevens kan het voorkomen dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

LinQue Consult zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar te maken.

LinQue Consult B.V.
Rietdijk 3
3994 AJ  Houten
M: 06 22 90 00 82 (Dorien Sluijter)
E: info@linqueconsult.nl

Privacyverklaring NOVO april 2018