Wat

Post HBO-opleiding voor professionals die duurzaam en opbrengstgericht willen innoveren

Onderwijsorganisaties zijn zich er vaak wel van bewust dat zij het proces van ontwikkeling tot lerende organisatie mede van binnenuit op gang moeten brengen. En hoe doe je dat dan? De NOVO-procesbegeleider kan daarbij ondersteunen.

Onderwijsorganisaties zoeken naar balans om de maatschappelijke opdracht en de eigen specifieke doelen te realiseren in een voortdurend veranderende wereld. Dit betekent dat het onderwijsaanbod voortdurend in beweging en ontwikkeling is evenals de leeromgeving en de wijze van lesgeven van docenten. Aandacht voor het omgaan met en anticiperen op de veranderende omgeving is daarom dringend gewenst. Het heeft gevolgen voor de structuur, inrichting (leeromgeving) en cultuur van de schoolorganisatie en ook voor de aansluiting op de wijze van leren van studenten en de eisen die het bedrijfsleven stelt aan afgestudeerden.

Om deze veranderingen ook te ondersteunen, initiëren en begeleiden, kiezen onderwijs-organisaties voor het aanstellen van interne of externe procesconsultants. Versterkt toezicht van de inspectie vraagt erom dat de processen in orde zijn. Een NOVO-procesbegeleider leert doelgericht bij te dragen aan de ontwikkeling tot een lerende organisatie door de innovatiekracht van een organisatie te vergroten. Om dat te bereiken is naast kennis, inzicht en vaardigheid ook het voorbeeldgedrag van essentieel belang. De opleiding richt zich daarom ook expliciet op de ontwikkeling van de begeleidingsattitude van de deelnemers.