Post HBO

Erkende Post HBO-opleiding!

Sinds 2013 is de opleiding tot NOVO-procesbegeleider erkend als een Post HBO-opleiding.

Wij zijn bijzonder trots op de beoordeling van de toetsingscommissie:

‘Naar het oordeel van de Toetsingscommissie is de opleiding NOVO Procesbegeleider een heel relevante opleiding die naadloos aansluit op behoeften in onderwijsland, vooral bij de grotere onderwijsorganisaties.

Alle items van het toetsingskader zijn op overtuigende wijze beschreven. De leerdoelen zijn helder uiteengezet en de wijze waarop aan de doelen gewerkt wordt is realistisch. Er is sprake van een goede afwisseling en balans tussen theorie en praktijk. De link naar de praktijk wordt gewaarborgd door directe praktijkopdrachten.

Gedegen inhoud, adaptief in leer en werksituaties; heel praktisch toepasbaar, ieder op eigen manier. Bijzonder in aanbod, goed doordacht voor het niveau (volgend op de master, meer voor LB-, LC- en LD-docenten). Achtergrondinformatie over uitgangspunten is heel grondig en heel herkenbaar. Literatuur up to date, sluit goed aan op ontwikkelingen in het onderwijs. Veel bekende titels in de literatuurlijst. Juist daar is veel behoefte aan doorscholing, overleg, gezamenlijk inhoudelijk brainstormen, over nieuw verworven kennis doorbomen om het zo goed mogelijk mee te kunnen nemen naar de werksituatie.’