Hoe

Richt je op de deuren, niet op de muren

Leren in de opleiding tot NOVO-procesbegeleider is gericht op het leren van de organisaties, het leren van teams en van individuen en bovenal van de procesbegeleider. Voor de procesbegeleider is het goed om kennis te hebben van eigen drijfveren en opvattingen. Het is goed om het antwoord te zoeken op de vraag: wie ben ik als procesbegeleider? Wat neem ik mee in mijn werk, in mijn werk met anderen? Met als doel om in uiteenlopende contexten uit de voeten te kunnen.

In de opleiding tot NOVO-procesbegeleider starten we vanuit de gedachte dat mensen willen leren en dat betekent dat wij:

  • onbevangen naar organisaties en individuen kijken,
  • bestaande kwaliteiten benutten en passie aanboren als bron van verandering,
  • wat goed is als uitgangspunt nemen voor begeleiding of verandering,
  • organisaties en individuen respectvol benaderen,
  • mensen en organisaties een spiegel voorhouden,
  • resultaat en opbrengstgericht werken.