Historie

NOVO-opleiding – nog steeds sterk in proceswerk!

De NOVO-opleiding kent een lange geschiedenis. De eerste activiteiten hebben hun oorsprong in de jaren tachtig. De aanleiding was het besef dat er door  de reguleringsmaatregel meer vrijheid van handelen was voor en binnen de scholen. Dit bood ruimte om binnen de scholen te werken aan onderwijs- en organisatieontwikkeling. Sinds die tijd zijn er honderden mensen opgeleid als NOVO-procesbegeleider. Hieronder staan de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de NOVO-opleiding van recent naar langer geleden.

2019
Met het volgen van de opleiding tot NOVO-procesbegeleider is een schoolleider PO in één keer klaar voor een herregistratieperiode.

2017
De NOVO-opleiding is erkend bij registerleraar.nl voor de docenten.

2016
De afkorting van NOVO is veranderd naar Nederlandse Opleiding voor Veranderkunde en Organisatieontwikkeling.
De NOVO-opleiding is erkend in het kader van de herregistratie van schoolleiders PO en VO.

2013
Vanaf 2013 wordt de NOVO-opleiding uitgevoerd in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle (nu Hogeschool KPZ).
De inhoud van de opleiding wordt ge-update en aangepast aan de huidige ontwikkeling in het onderwijs. Het gedachtegoed van Dalin & Rust, Joyce & Showers, Peter Senge e.a. en projectmatig creëren zijn hierbij nog steeds herkenbaar. De NOVO-opleiding is een geregistreerde Post HBO-opleiding geworden. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding is fors toegenomen. De opleiding voldoet nog steeds aan een behoefte. De doelgroep is verschoven naar schoolleiders, docenten en functionarissen met een speciale taak in de onderwijsorganisaties naast de oorspronkelijke doelgroep de consultants van adviesbureaus.
Het docententeam wordt uitgebreid met Erica ter Wee, Thérèse Schellekens en Ellis van Dam. Vanaf 2014 neemt ook Maaike Verschuren deel als kerndocent.

2006
LinQue Consult BV en Biekmann Consultancy hebben samen de rechten op het opleidingsconcept van STOAS Hogeschool gekocht. Er is een nieuwe Stichting opgericht, waarbij Paul van Amsterdam voorzitter is, Dorien Sluijter secretaris en Rob Jasperse en Hermine Biekmann bestuurslid. De Stichting stelt zich ten doel om de opleiding tot NOVO-consultant te faciliteren en alles te doen dat nodig is om het gedachtegoed verder te ontwikkelen en uit te dragen.

2002
In 2002 wordt de 1ste Stichting NOVO opgeheven en neemt de STOAS Hogeschool, nu STOAS Vilentum, de NOVO-opleiding onder haar hoede. De NOVO-opleiding wordt gemoderniseerd en ingekort en kent in die periode een opleving: weer gaat er elk jaar een opleidingsgroep van start. Begin deze eeuw wordt de inhoud van de opleiding uitgebreid kennis van de veranderkunde en lerende organisatie. Het systeemdenken, van de vijf disciplines van de lerende organisatie, gedachtegoed van o.a. Peter Senge, is vanaf dan een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dorien Sluijter en Rob Jasperse sluiten zich aan als kerndocenten van de NOVO-opleiding.

Gedurende de hele periode dat de opleiding bestaat, is er ook maatwerk uitgevoerd voor klanten die niet de hele opleiding wilden, maar wel de attitude voor hun eigen werknemers waardevol en belangrijk vonden. Dit is tot op heden nog steeds zo.

1995
Vanaf 1995 werd de NOVO-opleiding uitgevoerd onder auspiciën van de 1ste Stichting NOVO.

1986
Na de pilot in 1984 gaan de eerste officiële NOVO-opleidingen van start met als drijvende krachten Per Dalin en Bab Kleekamp. De opleiding omvat op dat moment 5 seminars van 4 dagen, tienmaal supervisie en intervisie. De afkorting staat dan voor Nascholing Organisatieontwikkeling Voor het Onderwijs. Vanaf 1986 is er elke 1-2 jaar een nieuwe opleidingsgroep gestart. Vanaf 1988 sluiten Pruijt en Biekmann zich aan als opleiders van de NOVO-opleiding. In 1992 neemt Per Dalin afscheid.

1984
In 1984 wordt een eerste pilot uitgevoerd. In vorm en inhoud van de NOVO-opleiding is dan al gebaseerd op het gedachtegoed van Dalin & Rust en hun boek ‘Can Schools Learn?’ en op de opleidingsfilosofie van Joyce & Showers: theorie oefenen en toepassen in de praktijk gaan gelijk op.

1983
De UvA, in de persoon van Bab Kleekamp, ontwikkelt een opleiding in opdracht van met Ministerie van onderwijs een opleiding voor nascholers om directies te ondersteunen bij de onderwijsontwikkeling.