Leerdoelen

Je kunt geen bestemming bereiken zonder de kust te verlaten

De leerdoelen van de opleiding tot procesbegeleider zijn:

 1. Klant – en vraaggerichtheid
  De procesbegeleider stemt af  op de vraag van de stakeholders of van de organisatie, verplaatst zich in de doelgroep en kan daarbij meerdere rollen kiezen, afhankelijk van het gewenste proces en doel.
 2. Organisatiesensitiviteit
  De procesbegeleider is zich bewust van de complexiteit van de organisatie waar hij (voor) werkt en richt zich op duurzame veranderingen en/of resultaten.
 3. Procesgericht denken en werken
  De procesbegeleider heeft inzicht in en invloed op processen die nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken.
 4. Onderzoeken, hoge orde denken
  De procesbegeleider analyseert bij de start en tussentijds diepgaand en vanuit verschillende perspectieven de situatie en brengt die in verband met factoren die spelen in de organisatie.
 5. Opbrengstgericht denken en werken
  De procesbegeleider werkt planmatig aan opbrengsten bij teams, en in organisaties in verandering.
 6. Innovatief leiderschap
  De procesbegeleider is zich bewust van de complexiteit van veranderingsprocessen en geeft hier constructief leiding aan.
 7. Reflecteren
  De procesbegeleider is zich bewust dat de eigen kwaliteiten, capaciteiten, ethiek en eventuele belemmeringen van invloed zijn op het werk, is bereid te en kan kritisch reflecteren op zichzelf en op wat nodig is in deze specifieke context.