Literatuurlijst

Een leven zonder boeken is onleefbaar

De lijst is niet uitputtend. Ieder jaar komen er nieuwe publicaties bij!

Ardon, A. (2015). Ontketen vernieuwing. Blokkades wegnemen en beweging creëren. Business Contact

Boersma-Vermeer, H. & de Groot, G. (2016). Werken met Leren Veranderen. Werkboek voor veranderaars in opleiding en praktijk. Deventer: Vakmedianet

Caluwé, L. de & H. Vermaak (1999). Leren veranderen. Een handboek voor veranderkundigen.  Deventer: Kluwer.

Dalin, P. (1989). Organisatieontwikkeling in school en onderwijs. Samson, Alphen aan de Rijn.Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Kluwer

Hattie, J., en Temperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational R esearch, 77(1): 81-112.

Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Kluwer

Joyce, B., and B. Showers (2002). Student Achievement through Staff Development. In: B. Joyce and B. Showers. Designing Training and Peer Coaching: Our needs for learning, VA USA: ASCD

Kahane, A. (2004). Solving tough Problems. An Open Way of Talking, Listening, and Creating New Realities. Berrett-Koehler Publishers

Kahane,  A. (2012). Power & Love. Een strategie voor blijvende verandering. Academic Press

Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2002). Vrije ruimte. Filosoferen in organisaties. Boom: Amsterdam

Ofman, D., Ofman, D.D. (2006). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Sevire.

Senge, P.M. (1995). Het vijfde discipline praktijkboek. Schiedam, Scriptum.

Schein, E. G. (2001). Procesadvisering over de ondersteunende rol van de adviseur en het opbouwen va een samenwerking tussen adviseur en cliënt. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

Vermaak, H. (2009). Plezier beleven met taaie vraagstukken. Werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid. Kluwer, Deventer.