Literatuurlijst

Een leven zonder boeken is onleefbaar

Verplichte literatuur

Boonstra, J. (2018). Veranderen als samenspel. Een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties. Deventer: Managemenet Impact

Schein, E. G. van (2001). Procesadvisering over de ondersteunende rol van de adviseur en het opbouwen van een samenwerking tussen adviseur en cliënt. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

Inspiratiebronnen

Ardon, A. (2015). Ontketen vernieuwing. Blokkades wegnemen en beweging creëren. Business Contact

Boersma-Vermeer, H. & de Groot, G. (2016). Werken met Leren Veranderen. Werkboek voor veranderaars in opleiding en praktijk. Deventer: Vakmedianet

Braun, D. & Kramer, J. (2015). De corporate tribe. Organisatielessen uit de antropologie. Deventer: Vakmedianet

Caluwé, L. de & H. Vermaak (1999). Leren veranderen. Een handboek voor veranderkundigen.  Deventer: Kluwer.

Dalin, P. (1989). Organisatieontwikkeling in school en onderwijs. Samson, Alphen aan de Rijn.

Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Kluwer

Hattie, J., en Temperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational R esearch, 77(1): 81-112.

Jaworski, J. (2000). Synchroniciteit. De innerlijke weg naar leiderschap. Zeist: Christofoor

Joyce, B., and B. Showers (2002). Student Achievement through Staff Development. In: B. Joyce and B. Showers. Designing Training and Peer Coaching: Our needs for learning, VA USA: ASCD

Kahane, A. (2004). Solving tough Problems. An Open Way of Talking, Listening, and Creating New Realities. Berrett-Koehler Publishers

Kahane,  A. (2012). Power & Love. Een strategie voor blijvende verandering. Academic Press

Kampen, J. (2011). Verwaarloosde organisaties: een nieuw concept voor organisatieprofessionals. Deventer: Vakmedianet

Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2002). Vrije ruimte. Filosoferen in organisaties. Boom: Amsterdam

Kohlrieser, G. (2018). Laat je niet gijzelen. Over leiderschap, verbinding, dialoog en werkelijke verandering. Circle publishing

Kramer, J. (2017). Deep Democracy. De wijsheid van de minderheid. Zaltbommel: Thema

Ofman, D., Ofman, D.D. (2006). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: Sevire

Ruijters, M. (2015). Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Deventer: Vakmedianet

Senge, P.M. (1995). Het vijfde discipline praktijkboek. Schiedam, Scriptum

Senge, P., Scharmer, C.T., Jaworski, J. & Flowers, B.S. (2006). Presence: een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties. Den Haag: Academic Service

Vermaak, H. (2009). Plezier beleven met taaie vraagstukken. Werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarstigheid. Kluwer, Deventer.